Skip to content

Hva er din eiendoms tilstand og verdi?

Jeg har bred erfaring fra byggebransjen i nesten 30 år, som byggmester med eget firma, prosjektleder, byggeleder og takstmann.

Skadetaksering

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Reklamasjonssaker

Det vil som regel være rimeligere å komme til en løsning utenom rettsapparatet, gjerne sammen med advokater og en eller flere sakkyndige. Her kan Takstmann John Egil Måleng bidra.

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

Verditaksering

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Dette er en enklere type rapport, enn Boligsalgsrapport.

Hvem er jeg

Takst Måleng AS er sertifisert gjennom Norges Takseringsforbund på skadetakster og skjønn, naturskade gjennom naturskade poolen, verditakster og tilstandsrapporter. Firma eies av er takstmann John Egil Måleng som er eneste ansatt i firma.

Jeg har blant annet jobbet som byggmester med eget firma (fra 1987-1999), byggleder i AF Br. Holstad (fra 2000-2001), fagleder i Prosjekt og Eiendomsutvikling i (2001-2003), skade takstmann i Trygvesta (fra 2003-2006) og fra 2007 har jeg jobbet som lærer på byggfag samtidig med. Fra 2009 har jeg drevet takstvirksomhet på heltid.

Hvordan jeg jobber

Jeg har bred erfaring fra byggebransjen i nesten 30 år, som byggmester med eget firma, prosjektleder, byggeleder og takstmann i forsikringsselskapet Trygvesta. Siden høsten 2008 har jeg drevet egen virksomhet som takstmann, der en stor del av oppdragene har vært boligsalgsrapporter og skadetakster.

Jeg har hatt oppdrag for flere forsikringsselskap, eiendomsmeglere, banker, advokater og privatpersoner. Kan også bistå med: Prosjektering, byggesøknader og byggoppfølging.

Ring idag for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud!