Skip to content

Reklamasjonssaker

I forbindelse med kjøp og salg av boliger kan det oppstå tvist om boligens tilstand og eventuelt skjulte skader (feil og mangler). Disse tvistene havner ofte i rettsapparatet og kan fort bli kostbart. I forbindelse med slike saker er det nødvendig at hver av partene har med en sakkyndig takstmann, i tillegg til advokater.

Det vil som regel være rimeligere å komme til en løsning utenom rettsapparatet, gjerne sammen med advokater og en eller flere sakkyndige. Her kan Taksmann John Egil Måleng bidra.

Velg riktig takstmann!

Å velge riktig takstmann er en av de viktigste avgjørelesene du kan gjøre for din framtid.